Toril Frafjord Hoem er førstelektor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har mer enn 25 års undervisningserfaring fra grunnskolen. Hennes interesser er fagspesifikk lesing og skriving, begynneropplæring, helhetlig undervisningsplanlegging og læreres læring. Foruten å arbeide med videreutdanningskurs for lærere og lærerspesialister, har hun også vært sentral i satsingen Ungdomstrinn i utvikling.