Tove Seiness Hunskaar er universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hennes interessefelt er partnerskap mellom skole og universitet i samarbeid om lærerutdanning.