Eirik Irgens er professor i utdanningsledelse. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Hans forskningsinteresser spenner over et vidt felt: Utdanningsledelse og skoleutvikling, organisasjonsutvikling, virksomheters samfunnsansvar, organisasjonsendring og kontinuitet, kunnskapsledelse og organisasjonslæring, forholdet mellom teori og praksis og mellom intensjoner og realiteter, og kunst og vitenskap som komplementære forståelsesformer.

Eirik underviser på rektorutdanningen og Master i skoleledelse og på PhD –kurs i organisasjonslæring.