Gunn Imsen er professor i pedagogikk ved Pedagogisk institutt, NTNU. Forskningsområder de siste årene er skoleutvikling og styringssystemer i utdanningssektoren, og hvordan de virker i skolens praksis. Hun er blant annet forfatter av to kjente lærebøker i pedagogikk, Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi (2014) og Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (2015). Hun har også skrevet Hva er pedagogikk (2011) i Universitetsforlagets hva er-serie, samt en rekke artikler i norske og internasjonale publikasjoner.