Ingrid Syse er førstelektor emerita i utdanningsleiing ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har lang erfaring frå vidaregåande skule som lærar og leiar og har praktisk erfaring med å leie kommunale og regionale skuleutviklingsprosjekt. Forskingsfelt er skuleutvikling, leiing og lærarar si læring.