Forfatterbilde

Ivar Morken

Ivar Morken arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Interessefeltet omfatter både spesialpedagogiske og migrasjonspedagogiske utfordringer. inkludert problemstillinger som faller inn under begge de to fagområdene ("migrasjonsrelaterte lærevansker"). I tillegg til å ha publisert artikler innenfor disse to områdene har, han utgitt boka Normalitet og avvik (2012) og skrevet artikler om skolebytte i flerkulturelle lokalsamfunn.
I 2010 fikk Morken UV fakultetets undervisningspris.

Artikler