Charlotte U. Johannessen er  cand.polit med hovedfag i pedagogikk, har videreutdanning innen tilknytningsbaserte metoder og er sertifisert Marte Meo-veileder og COS-P veileder. Hun har lang erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, der hun har spesialisert seg innenfor området små barn og psykisk helsearbeid, barn med tilknytningsvansker og barn i sårbare familiesituasjoner. I samarbeid med HiOA har hun utviklet og leder en videre-utdanning for barnehagelærere: ”Små barn i risiko – styrket kompetanse hos pedagogisk personale”.