Eirik S. Jenssen er professor i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Jenssen er utdannet allmennlærer og har bakgrunn som lærer og øvingslærer i grunnskolen. Han har siden 2002 arbeidet med profesjonsfaglige problemstillinger knyttet til utdanningen av grunnskolelærere, og bistår i utviklingsarbeid ved skoler. Hans forsknings- og undervisningsområde er rettet mot lærerrollen, lærerutdanning, skoleutvikling, læring og tilpasset opplæring. Han har en ph.d. fra Universitetet i Bergen om tilpasset opplæring i norsk skole.