Harald Jarning er dosent i pedagogikk ved Pedagogisk utviklingssenter, Hio. Han har undervist i pedagogikk i lærerutdanning ved Hio siden 1998 med didaktikk, utdanningshistorie og høgre utdanning som særlige interessefelt. Fra 2004 til 2008 var han studieleder ved allmennlærerutdanningen. Tidligere har han arbeidet med forskningspolitikk og utdanningsforskning i Norges forskningsråd, NAVF og Forskningspolitisk råd.