Kirsti Marie Jegstad er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved OsloMet. Hun har tidligere jobbet som lektor i videregående skole og underviser nå på grunnskolelærerutdanningen. Hun har en ph.d. i utdanning for bærekraftig utvikling. 

For tiden forsker hun primært på kontekstbasert kjemiundervisning, kritisk tenkning, utforskende arbeidsmåter og forskningsbasert lærerutdanning.