Lennart Jølle er førsteamanuensis ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU. Artikkelen «Tekstvurdering og skriveprøven» baserer seg på avhandlingen Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving (2015). Før Jølle begynte ved lærerutdanningen i 2009, arbeidet han i en årrekke som norsklektor i den videregående skolen i Trondheim.