Per Ivar Jensen er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk og seksjonsleder ved praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Bergen. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av lærerstudenter. Jensen har også forelest innenfor videreutdanninger og ekstern kursvirksomhet.