Petter Ruenes Jensen arbeider som enhetsleder ved Smååsane barnehage i Vennesla kommune. Han er utdannet barnehagelærer og har arbeidet som pedagogisk leder siden 2015. Han har i tillegg tatt master i barnehagekunnskap ved Universitetet i Agder.

Jensen skrev masteroppgave om barns møte – og opplevelse av – humor i barnehagen, og er opptatt av humorforskning tilknyttet barnehagefeltet. Han er opptatt av hvordan voksne møter barns humoruttrykk, og hvordan barn benytter humor i barnehagehverdagen. Andre interesseområder er, men ikke begrenset til; barns medvirkning og bærekraftig utvikling.