Erik Knain er professor i naturfagdidaktikk ved ILS, hvor han er forskningsleder. Hans forskningsinteresser omfatter utforskende arbeidsmåter, scientific literacy, multimodalitet, utdanning for bærekraftig utvikling, og sosiovitenskapelige spørsmål. Han leder forskningsprosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE). Epost: erik.knain@ils.uio.no