Jannicke Karlsen, master i spesialpedagogikk, stipendiat, institutt for spesialpedagogikk, UiO.