Kathrine B. Krogenæs fullførte profesjonsstudiet i pedagogikk (Cand.Paed) våren 2000. Hun startet deretter å jobbe i PP-tjenesten i Oslo, før hun begynte i PP-tjenesten i Bærum i 2006. Krogenæs har jobbet mest med barn i barnehage- og barneskolealder. I 2018 startet hun å jobbe på Nevropsykiatrisk enhet ved Oslo universitetssykehus. De tar imot henvisninger fra Bup, og tilbyr en tverrfaglig utredning (pedagog, lege, psykolog og miljøterapeut) når det er mistanke om nevroutviklingsforstyrrelser og det diagnostiske arbeidet er vanskelig. Hun ble spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning i 2020. Krogenæs har interessert seg spesielt for de yngste barna, det pedagogiske tilbudet i barnehagen og nevroutviklingsforstyrrelser, spesielt språkforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser.