Rasmus Kleppe jobber som forsker og rådgiver i barnehagestiftelsen Kanvas, førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet og forsker ved Dronning Maud Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Rasmus er barnehagelærer med master i pedagogikk og har blant annet jobbet ti år i barnehage. Han tok sin doktorgrad på 1-3 åringers risikofylte lek og forsker nå på ulike sider ved barnehagekvalitet og barns trivsel og utvikling. Et hovedprosjekt i 2021-2024 er deltagelse i det NFR-støttede forskningsprosjektet ViRMa (Virtual Risk Management - exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods) ved DMMH.