Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU Nordisk institutt for studier av innova- sjon, forskning og utdanning. Han har i over 30 år arbeidet med problemstillinger knyttet til utviklingen av universitets- og høyskolesystemet, og har blant annet foretatt mange studier av FoU-virksomheten ved universiteter og høyskoler.