Trygve Kvithyld er førstelektor/ph.d.-stipendiat ved NTNU. Han har lang undervisningserfaring fra videregående opplæring og har vært ansatt ved Skrivesenteret. Han har skrevet artikler og bøker om litteraturvitenskap, skriveopplæring og skrivedidaktikk.