Velibor Bobo Kovac er professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er forfatter/medforfatter på over 40 fagfellevurderte forskningsartikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift som er basert på både kvantitative og kvalitative studier, samt teoretiske analyser. Forskningsinteressen er bred og inkluderer tema som avhengighet, vitenskapsteori, motivasjon, mobbing og inkludering.