Forfatteravatar

Kari Fossen

Kari Fossen er pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Oslo. Hun er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i spesialpedagogikk. Hun har tidligere arbeidet på Frambu senter for sjeldne diagnoser og i Statped.

Artikler