Andreas Lund er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og leder av ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning. Han har i flere år forsket på og skrevet om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier i undervisning og læring.