Ann Sofi Larsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen Forstyrrelsers paradoksale kraft – en studie av hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid i barnehagen (2015). Hun er også medforfatter i bøkene Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner - Læring møter filosofi (2016), Inkludering - Perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2012), Veiledning under nye vilkår (2011) og Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2010). Hennes faglige interesser dreier seg om profesjonsutøvelse og kollektive læringsprosesser i det barnehagepedagogiske feltet og hun og arbeider for tiden med fagområder som veiledning, småbarnspedagogikk, ledelse, samarbeid og utvikling i pedagogisk arbeid.