Anne-Berit Løkås har vært leder i PP-tjenesten i Ytre Helgeland siden 2013. Hun er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk, psykososialt arbeid, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og inkludering og mangfold. Hun har tidligere arbeidserfaring som barnehagestyrer, lærer og skoleleder.