Cecilie I. Lerstang er universitetslektor i pedagogikk og er ansatt ved «Institutt for pedagogikk» ved Universitetet i Sørøst-Norge. Grunnutdanningen hennes er fireårig Praktisk- og estetiskfaglærer, og hun har videreutdanning i drama, norsk, spesialpedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring fra praksisfeltet som lærer i grunnskolen. Hun har arbeidet som boligleder for mindreårige flyktninger og som skolefaglig rådgiver på kommunalt nivå. Sårbare barn og unge, kunnskapsledelse og digital undervisning i UH-sektoren er hovedområdene innenfor hennes undervisning- og forskningsfelt i pedagogikk.

Kontakt: cecilie.i.lerstang@usn.no