Inger Kjersti Lindvig er førstelektor i sosialpedagogikk ved Institutt for helse-, sosial og velferdsfag, og er i dosentkvalifiseringsløp samme sted. Hun har stor flerfaglig bredde både teoretisk og praktisk innenfor pedagogikk, sosialpedagogikk, spesialpedagogikk, utviklingsstudier/internasjonalisert undervisning, og diakoni.

Pedagogikk, vitenskapsteori, profesjonsstudier, global forståelse, kulturell kompleksitet, minoritetsperspektiver i barneverns- og utdanningssektoren er sammen med internasjonalisering og innovasjon tematisk omdreiningspunkt for hennes undervisning, veiledning og FoUI-arbeid. Hun er leder av forskergruppen "Oppvekst og utdanning".

Kontakt: Inger.K.Lindvig@usn.no