Janne Lund er doktorgradsstipendiat ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder med forskningsprosjekt om en kontekstualisert forståelse av psykososial helse blant unge jenter. Hun er tidligere utdannet barnevernspedagog og har jobbet som sosiallærer i ungdomsskolen. Lunds forskningsinteresser inkluderer barn, ungdom, normalitet og samfunn. Hun er opptatt av å forstå barn og unges hverdag og livsverden i relasjon til samtiden og institusjonelle rammer.