Kathe Lundahl har profesjonsstudium i pedagogikk (cand.paed.) med fordypning i pedagogisk psykologi fra UiO, og spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning med etterutdanning i nevropsykologi. Hun har lang erfaring fra PP-tjenesten og spesielt når det gjelder utredning og tiltak / intervensjon til barn og unge med selektiv mutisme. Hun leder for tiden et byomfattende fagteam for engstelige, stille og tause barn og unge i PP-tjenesten, Oslo kommune. Sammen med to andre forskere innenfor klinisk barnepsykiatri, har hun i 2021 utgitt en oppdatert norsk veileder om selektiv mutisme ment for førstelinjetjenester som har utrednings- og oppfølgingsansvar for barn og ungdom.