Lars Løvlie er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, og er æresdoktor ved Örebro Universitet. Han har skrevet om estetisk erfaring, eksemplets makt, og om teknokulturell danning. Han har nylig skrevet innledning til en norsk utgave av Immanuel Kant: Om pedagogikk (2017). Han har også ytret seg kritisk om norsk utdanningspolitikk, fra barnehage til lærerutdanning. Han er medredaktør i Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk.