Marja Leonhardt er post doc ved Sykehuset Innlandet og spesialrådgiver ved KoRus Øst. I sitt post doc prosjekt undersøker hun hvordan koronapandemien har påvirket personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP).

Hun har tidligere jobbet som rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelser (NKROP). Leonhardt er utdannet sosionom og har en master i public health. Hun har en videreutdanning i klinisk studiekoordinasjon og en doktorgrad i epidemiologi ved Charité Universitets i Berlin. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Leonhardt tilfredshet av pasienter med kolorektal kreft med fokus på immigranter.