Marthe Lønnum er ansatt som universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen, og hun har holdt en rekke kurs om skriving og skriveopplæring. Marthe Lønnum var bidragsyter på skriving i den nasjonale satsingen på ungdomstrinn i utvikling (uiu), og hun er en av faglærerne på videreutdanningsemnet lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. I tillegg bistår hun Utdanningsdirektoratet i utviklingen av ny grunnskoleeksamen i norsk.