Pål Lagestad er dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap ved avdeling for lærerutdanningen ved Nord universitet, Levanger.