Ratib Lekhal, som er ansatt som førsteamanuensis på SePU, kommer fra Folkehelseinstituttet der han har vært ansatt som PhD-stipendiat. Han disputerte våren 2013 ved Universitetet i Oslo, og avhandlingens tittel var “The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood”. Han har omfattende vitenskapelig publisering og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet. Han vil fortsatt ha en toerstilling ved Folkehelseinstituttet.