Torbjørn Lund førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hans forskningsinteresse er aksjonsforskning innenfor feltet skoleutvikling og nettverk mellom skoler.

Et sentralt fokus er nettverk som utviklingsarena og hvordan slike nettverk fungerer som spredning av ideer som utvikles. Videre er han opptatt av vurdering og har undervist og skrevet artikler innenfor dette tema. Lund har i flere år bidratt med forelesninger på Utdanningsdirektoratets reformer i skolen. Han deltar også i et internasjonale og nordisk nettverk hvor praksis og utvikling av praksis står sentralt.