Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Ils på Universitetet i oslo. Hun har i flere år vært forskningsleder ved Ils og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier i matematikk og naturfag: TIMSS 2003, 2007 og 2011 om matematikk og naturfag i grunnskolen, TIMSS Advanced 2008 om matematikk og fysikk i det siste året av videregående skole, og TEDS-M 2008 om utdanning av matematikklærere. Grønmo har mange års erfaring som lærer og kommunal veileder i matematikk og naturfag, og i bruk av datateknologi i undervisning.