Anne Moen arbeider som seniorrådgiver i Statped. Hun er førskolelærer, har tilleggsutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hun har en master i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som spesialpedagog i barnehage og har flere års erfaring fra PP-tjenesten, både for barnehage og skole. Hun er opptatt av mulighetsperspektivet i et inkluderende barnehage- og skolefellesskapet for alle, samarbeid til barnets beste, og hvordan gi barn, unge og voksne som uttrykker seg med ASK en stemme som høres.