Ingvild Mestad (f. 1967) er stipendiat i KRLE på Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, studiested Levanger. Hun har arbeidet som høgskolelektor/universitetslektor i KRLE siden 2000 med særlig ansvar for undervisning i religionskunnskap og religionsdidaktikk på grunnskolelærerutdanninga.

Faglig har hun vært opptatt av hvordan spørsmål knyttet til religion håndteres i den flerkulturelle skolen, og har deltatt i Utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprosjekt Kompetanse for mangfold. Fortiden arbeider hun med et prosjekt om KRLE-lærernes fagforståelse.