Marianne Engen Matre er stipendiat og universitetslektor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet lese- og skriveutvikling, tekstvurdering, inkludering og digital didaktikk.

I hennes doktorgradsprosjekt undersøker hun om taleteknologi, som talestyrt skriving og talesyntese, er egnede verktøy for å fremme lese- og skriveutvikling.