Marit Mellingen er direktør i Distriktssenteret – et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn, og som gir faglige innspill til regjeringen på sine fagområder. Distriktssenteret er eksperter på distriktskommuners forutsetninger for helhetlig samfunnsutvikling. Mellingen har lang fartstid fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Digitaliseringsdirektoratet og Distriktssenteret innenfor områdene digitalisering, utviklingsarbeid og samfunnsutvikling.