Marit Mjøs er lærer og spesialpedagog med hovedfag i pedagogikk fra NLA Høgskolen og doktorgrad i spesialpedagogikk fra UiO. Hun har mer enn 30 års erfaring i ulike rådgiver- og lederstillinger ved Eikelund kompetansesenter / Statped vest. Med utgangspunkt i dette var hovedfokuset i doktorgradsarbeidet fra 2007 forholdet mellom allmennpedagogikk - spesialpedagogikk og mellom ordinær undervisning – spesialundervisning i en skole for alle, og hvordan spesialpedagogisk kompetanse kan brukes for å bidra til inkludering og tilpasset opplæring for alle elever. For tiden er hun tilsatt som førsteamanuensis ved NLA Høgskolen med oppgaver innen spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå.