Nora E. Hesby Mathé er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og forsker på samfunnsfagundervisning i skolen. I doktorgraden sin undersøkte hun hvordan norske ungdommer forstår sentrale samfunnsfaglige begreper.

Nora er medlem i forskergruppen TEPEC (Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies). Hun underviser i fagdidaktikk i samfunnskunnskap, og har tidligere jobbet fire år som lektor i videregående skole i Oslo.