Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk og doktorgrad i profesjonsstudier. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjonen og lærerrollen, styring og utdanningspolitikk. Hun har publisert flere artikler om disse temaene og har skrevet boken «Læreren i endring?» (2015). For tiden leder hun et forskningsprosjekt som studerer bruk av elevresultater i norske skoler og kommuner (PraDa).