Unni Vere Midthassel er professor  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.