Astrid Norkyn er lektor og jobber som lærer på småskoletrinnet. Hun har mange års erfaring som lærer på ulike skoler og har jobbet mye med begynneropplæringen.