Dag Øystein Nome arbeider som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er utdannet førskolelærer og har arbeidet i 25 år som førskolelærer og lærer i skole og barnehage. Han har i tillegg spesialkompetanse som Steiner-pedagog og er gjestelærer ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Nome har doktorgrad på barn-barn-relasjonene på småbarnsavdelinger. Her har han utforsket det han har kalt «barns nonverbale sosiale handlingsrepertoar».  Han har i tillegg skrevet flere artikler og bokkapitler blant annet om lek og danning i barnehagen.