Heidi Nisja er utdannet sykepleier og fullførte en mastergrad i Folkehelsevitenskap i juni 2019 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Med bruk av data fra undersøkelsen Ung i Oslo 2018 skrev hun masteroppgaven «Sammenhengen mellom seksuell trakassering og depressive symptomer blant jenter på ungdomsskolen og i videregående skole: resultater fra tverrsnittstudien Ung i Oslo 2018».