Marjan Nadim har doktorgrad i sosiologi fra UiO og er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker blant annet på betydningen av kjønn og etnisitet i arbeidslivet, og på tematikk knyttet til hatefulle ytringer, rasisme og ytringsfrihet. Hun har lang erfaring med bruk av kvalitative metoder, i tillegg til utforming av surveyer.