Eli Ottesen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene er knyttet til styring og ledelse i skolen, med spesielt fokus på skolelederes og læreres læring og skoleutvikling. Hun er opptatt av hvilken betydning nasjonal og kommunal styring, for eksempel gjennom juridiske standarder og digitale styringsverktøy, kan ha for ledelse i skolen. Ottesen er faglig leder for den nasjonale rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo, og underviser også på masterprogrammet i Utdanningsledelse.