Frøydis Oma Ohnstad er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsinteresse er primært knyttet til læreres profesjonsetikk, i tillegg til forskning på lærerutdanning og praksisopplæringen. Hun har lang undervisningserfaring fra skoleverket.