Lene Dahle Olsnes arbeider som rådgiver i Statped. Hun har en bachelor i pedagogikk, tilleggsutdanning i ulike fag innenfor spesialpedagogikk og en master i ledelse. Hun har flere års erfaring fra PP- tjenesten og har jobbet både i barnehage og skole, blant annet som spesialpedagog. Hun er spesielt opptatt av temaene en inkluderende skole for alle, eleven som aktør og at faggrupper arbeider sammen for et høyt læringsutbytte for alle elever.